Hoe ga ik om met een conflict?

Ontdek hoe conflicten een positief gegeven zijn, op voorwaarde dat ze worden gemanaged, en hoe je dit doet.

Wat is het verschil tussen een conflict en meningsverschil?

Bij een meningsverschil zijn 2 of meer personen het inhoudelijk niet eens over bepaalde opvattingen (bvb. politieke overtuiging, hoe een probleem oplossen, …), belangen (bvb. ik heb er belang bij dat de groene stroomcertificaten behouden blijven; echter mijn buur, die geen zonnepanelen heeft, niet), wensen (bvb. wij willen graag in Italië wat cultuur opsnuiven, onze vrienden opteren voor een zon-zee-strand vakantie), … Dit beïnvloedt echter niet hun relatie of vriendschap. Ze willen niet kost wat kost gelijk halen. Ze kunnen nog steeds door dezelfde deur. “They agree to disagree!

Bij een conflict is er meer aan de hand. Naast het inhoudelijke is er ook een belangrijke impact van emoties. We spreken van een conflict als een of meerdere betrokkenen zich gehinderd en miskend voelt door de andere betrokkene(n). Een of meerdere partijen wil(len) geen hier toegevingen doen.

Voorbeeld

Els werkt al 20 jaar bij het bedrijf van Tom. Daarvan de laatste 5 jaar in een deeltijdse regeling (4/5). Het deeltijds werken combineert ze met de zorg voor haar ouders die hulpbehoevend zijn. Tom heeft als CEO van zijn KMO, door de coronacrisis, een aantal financiële tegenslagen gehad. Hij zoekt oplossingen om zijn bedrijf te redden. Een van de oplossingen is om al het personeel weer voltijds te laten werken, ook Els. Hij communiceert dit naar zijn medewerkers.
Els voelt zich serieus gehinderd door Tom zijn communicatie, want nu kan ze niet meer blijven zorgen voor haar ouders. Bovendien voelt ze zich miskend door Tom. Ze zet zich immers al 20 jaar in voor het bedrijf. Heeft alles gegeven (ook als het moeilijk was voor haar) en dit is haar dank!
Het is duidelijk: Els heeft een conflict met Tom!

Hoe kan een conflict positief zijn?

“Never let a good crisis go to waste” zei Winston Churchill. Een conflict kan dan ook positief zijn voor een leidinggevende, de medewerkers en de organisatie:

  • Je leert je eigen grenzen en deze van andere (beter) kennen
  • De olifant in de kamer wordt (uiteindelijk) benoemd en krijgt aandacht
  • Betekent een vernieuwing in een (werk)relatie
  • Leidt tot een verbetering van werkprocessen
  • Wijst op betrokkenheid van de medewerkers

Hoe ga ik om met een conflict?

Voor een conflict geldt de regel: “Voorkomen is beter dan genezen!“.

  • Herken tijdig de signalen die wijzen op een conflict (verzuim, verminderde productiviteit, heftige reactie op, verzuurde werksfeer, …).
  • Erken de oorzaken. Vaak ligt een gebrek aan of een miscommunicatie aan de basis.

Bij het hanteren van conflicten, gebruik ik het Conflicthanteringsmodel van Thomas en Kilmann. Daarbij moet je een keuze maken tussen het eigen belang (“vechten”) en het belang van de andere (“toegeven), of er een evenwicht zien in te vinden (“samenwerken”).

Een Blogartikel over “vechten” bij conflicthantering vind je hier.

Wil jij je ook een mogelijk conflict nu al in de kiem smoren of weten hoe je hier het best mee omgaat?

Vragen? Twijfels? Voorstel voor een specifieke behoefte? Meer weten? Ik help jou graag verder of probeer te antwoorden op je vragen.