Intervisie zorgt voor vertrouwen en een goede werksfeer

Hoe kan ik intervisie gebruiken?

Ontdek hoe je met intervisie sneller je problemen op het werk kan oplossen?

Wat is intervisie en waarom het gebruiken?

Intervisie is:Een georganiseerde vorm van kennisontwikkeling in een kleine groep 4 tot 8 van professionals, waarbij een beroep wordt gedaan op de expertise van de andere leden om waardevolle inzichten te krijgen over een werkprobleem.” De deelnemers zijn collega’s met een gelijkaardige functie of van een gelijkwaardig niveau. Zijn kracht ligt in de “georganiseerde vorm” waardoor niet enkel de meest communicatieve collega’s aan het woord komen, maar iedere deelnemer “verplicht” wordt om zijn inbreng te geven. De hoeveelheid aan positieve ideeën waarover de inbrenger (diegene die het probleem in de groep heeft gegooid) zo beschikt, wordt op deze manier nog eens zo groot. Bovendien wordt er op een zeer gestructureerde manier gewerkt. Dit vermijdt nodeloze discussies/ commentaar. De bijeenkomst neemt dan ook niet langer dan een uur tot anderhalf uur (afhankelijk van het aantal deelnemers) in beslag.

Hoe kan intervisie jouw problemen oplossen?

Je probleem, waar je misschien al een tijd mee rondloopt, maak je over aan je intervisiegroep. Door zijn zeer gestructureerde manier van werken kan deze groep op een zeer effectieve en efficiënte manier tot een oplossing komen voor je probleem. Binnen een tijdsspanne van een uur tot anderhalf uur krijg je dan ook door deelnemers een aantal mogelijke oplossingen voor je probleem aangereikt. Rest je enkel nog er de voor jou meest geschikte oplossing eruit te kiezen.

Tom worstelt met een probleem op het werk, waarover hij wel kan praten tijdens de lunchpauze met een collega en thuis met zijn partner, maar hij beseft dat deze hem niet echt verder kunnen helpen. Als hij er echter wat later over spreekt met zijn collega’s van zijn intervisiegroep, krijgt hij, door hun gerichte vragen, een ander zicht op zijn probleem. Hij weet nu hoe hij het moet gaan aanpakken.

Een stappenplan

Hier vind je een stappenplan voor een intervisie volgens de basismethode, dat je kan downloaden.

Overtuigd om ook een intervisiegroep te starten en zo je problemen sneller te kunnen oplossen?

Vragen? Twijfels? Voorstel voor een specifieke behoefte? Meer weten? Ik help jou graag verder of probeer te antwoorden op je vragen.